e

 
Ako na to?
Info SJF
Pravidlá SJF
Adresár
Školy
Kluby
Obchody
Služby
Pridať kontakt
Fotografie
Inzercia
Kúpim
Predám
Rôzne
Služby
Pridať inzerát
Literatúra
Výsledkový servis
Kalendár SJF 2014
Rozpisy pre rok 2012
Plemenné žrebce
Pridať
Východoslovenská oblasť SJF
Skokový pohár VSO
Spravodaj SJF
Info archív
Sponzori
Kontakt


KOČIAROVÁ SLUŽBA - PKA
Otvorený pohár podkarpatia
Poľsko apríl-október 2012
 
 
 

Halo, ste pripravení skákať ?

Linda L. Allen, Diana R Dennis

Ponúkame vám kontrolný zoznam cvičení, ktoré by ste mali byť schopní pohodlne pred-viesť. Dokonca aj keď ste skutoční začiatočníci, môžete pokračovať v ľahších cvičeniach, ktoré vás budú viesť na ceste získavania jazdeckých zručností. Neponáhľajte sa so skákaním vyšších skokov, kým si neosvojíte bezpečný nezávislý sed. Opravujte všetky ďalej spomenuté problémy skôr než sa pustíte do „skutočného“ skákania. Jednoduché cvičenia poskytujú efek-tívny a zásadný spôsob na sledovanie vášho zdokonaľovania sa postupným osvojovaním si správnej pozície (sedu) a schopnosti obnovovať súlad (rovnováhu) s koňom v rôznych situá-ciách.


1. Dokážete sa udržať v uvoľnenom a rovnovážnom skokovom (stehnovom, honebnom), sede aspoň počas dvoch okruhov okolo jazdiarne bez prílišného opieranie sa rukami o krk koňa, bez stuhnutia v kolenách, alebo bez posúvania holení dopredu či dozadu ?

2. Dokážete vysedieť v kluse ťažký, drezúrny, plný sed) sebaisto a efektívne, s poddajným driekom (panvou, resp. svalmi okolo nej), s neposkakujúcimi rukami, ťahajúcimi za oťaže v snahe udržať rovnováhu a dokážete pri tom pravidelne dýchať alebo klebetiť (prednosť dievčat, okrem iného) ?

3. Dokážete udržať skokový alebo ťažký sed v cvale a tiež aj odľahčený sed (dvojbodový, honebný) ?

4. Dokážete udržať nohy (holene) na mieste v správnej polohe, bez okopávania koňa pri vy-sadaní v ľahkom kluse ?

5. Zostáva váš trup v cvale pokojný, nekymácate sa ani nenarážate do sedla ?

6. Dokážete udržať ruky pokojné za každých okolností, zvládli ste hladké skracovanie a predlžovanie oťaží vo všetkých chodoch bez vyrušovania koňa ?

7. Dokážete s istotou vycítiť na ktorú diagonálu vysadáte a na ktorú nohu cválate bez pozera-nia ?

8. Dokážete koňa previesť rohom jazdiarne v správnom ohnutí a rovnováhe ?

Skutočne je oveľa lepšie vyčkať až bude váš sed bezpečný a až potom sa pustiť do vyšších skokov (nad 90 cm). Zdokonaľovanie základov, sedu a vodenia koňa, ktoré nebude na úkor uvoľnenosti a psychickej pohody koňa vám pomôže dosiahnuť všetky spomenuté ciele. Kto zvládne výborne základy, má väčšiu šancu rozvinúť svoj talent a bude ľahšie zvládať aj kurzy rôznych súťaží bez ohľadu na jazdeckú disciplínu.


Grand Prix Bratislava
Grand Prix Bratislava
Kvalifikácie ME 2011
OH 2012 Londýn


Časopis JaD Životny štýl a kôň
jazdectvo/dostihy


World Equestrian Games Normandy 2014
Svetové Jazdecké Hry Normandia 2014

Medzinárodná Jazdecká Federácia
Medzinárodná Jazdecká Federácia

GRAND PRIX GRAND PRIX 2011

EVENTING EVENTINGMY HORSE MY HORSE

Boxy pre kone
BOXY

JEZDCI