Východoslovenská oblasť SJF                   Skokový pohár VSO juniori pre rok 2009

 

Autor: Ing. Miroslav Cigan                                                                                      

 

1. Pravidlá SP VSO Juniori pre rok 2009

- V každom z pretekov SP VSO Juniorov určí usporiadateľ v rozpise súťaž stupňa L , ktorá bude zároveň započítaná do seriálu SP Juniorov.

- Po každej zo súťaží bude usporiadateľom na základe výsledkov vydaná tabuľka získaných bodov pre jazdca bodujúceho v tomto seriáli. Na každých pretekoch bude dekorovaných a odmenených 5 jazdcov VSO, v prípade, ak je súťaž otvorená usporiadateľ vyhodnotí zvlášť juniorov  a zvlášť ostatných.

- Seriál je prístupný všetkým jazdcom do 18 rokov v danom roku z oddielov VSO a s platnou licenciou SJF.

- Parkúr stupňa L:

     

I.

II.

III.

IV.

V

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

Miesto

18

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Body

 

-         V prípade, že jazdec štartuje v kvalifikačných súťažiach na viacerých koňoch, je mu započítané umiestnenie v týchto súťažiach na jednotlivých koňoch.

-         V prípade umiestnenia ex equo sa body prideľujú podľa umiestnenia.

-         Vo finále súťaže SP VSO Juniori má právo štartovať 10 jazdcov, ktorí v kvalifikačných kolách získali najviac bodov. Ak bude na poslednom postupovom mieste niekoľko jazdcov s rovnakým počtom získaných bodov, majú právo štartovať všetci títo jazdci vo finále. Ak sa nezúčastní niektorý jazdec s právom štartovať vo finále, bude nahradený ďalšími jazdcami z celkového pohára po kvalifikačných kolách.

 

2. Systém a pravidlá finále

 

-         Vo finále sa môže zúčastniť iba jazdec s koňom s ktorým sa umiestnil najlepšie v celkovom poradí.

-         Finále seriálu sa uskutoční na parkúre stupňa S**, čl.

-         Vo finále bude dekorovaných 7 najlepších jazdcov ( Vo finále možnosť 2 násobok bodov? )

-         Finále sa uskutoční v rámci pretekov Finále SP VSO.

-         Absolútnym víťazom sa stáva dvojica s najvyšším počtom dosiahnutých bodov z kvalifikačných kôl a finále.

-         Finále je hodnotené dvojnásobným počtom bodov.

-         V prípade rovnosti bodov rozhoduje výsledok a čas finálového kola.

-         Vo finále sa štartuje od najhoršieho výsledku k najlepšiemu z kvalifikačných kôl.