Gymnastické cvičenia s rôznym počtom medzi skokov.

Rôznorodosť vzdialeností v gymnastických cvičeniach môže byť takmer neobmedzená. Tabuľka vzdialeností uvádza vzdialenosti vhodné pre určený počet cvalových skokov.

Použitie presnej vzdialenosti pre konkrétneho koňa bude záležať na viacerých faktoroch:

1. na veľkosti koňa a na prirodzenej dĺžke jeho cvalového skoku;

2. na úrovni jeho výcviku, skúseností a sebadôvery;

3. na tom čo chcete konkrétnou lekciou dosiahnuť.

Tabuľka vzdialeností

Počet cvalových skokov medzi skokmi

Tabuľka uvádza minimálne a maximálne vzdialenosti medzi skokmi pre určený počet cvalových medzi skokov

v závislosti na chode alebo predchádzajúcom skoku. Tieto vzdialenosti vyhovujú väčšine koní.

 

Umiestnenie bariéry

Bez medzi kroku (skoku)

1 krok (skok)

2 kroky (skoky)

3 kroky (skoky)

4 kroky (skoky

5 krokov (skokov)

Bariéry z klus

1,30 – 150 m

2,6 – 3,0 m

 ––

 ––

 ––

 ––

Bariéry z cvalu

2,10 – 3,00 m

4,20 – 6,00 m

8,5 –– 10

11,5 –– 13,70

15 –– 16

18 –– 19

Odskokovka z klusu

2,10 – 2,80 m

 ––

 ––

 ––

 ––

 ––

Odskokovka z cvalu

2,60 – 3,30 m

 ––

 ––

 ––

 ––

 ––

Skákanie z klusu

2,90 – 3,20 m

5,50 – 6,10 m

8,50 – 9,20 m

12,0 – 13,1 m

16 –– 17

 ––

Skákanie z cvalu (v gymnastike)

3,00 – 3,50 m

5,80 – 6,70 m

9,20 – 10,0 m

12,5 – 13,7 m

15,9 – 17,4 m

19,2 – 21,0 m

Vzdialenosti v parkúre ø cvalový skok 3,60 m

––

7,30 -7,60 m

10,6 – 11,0 m

14,2 – 14,6 m

17,6 – 18,3 m

22,0 – 22,6 m

Linda L. Allen