SJF sa stala členom EJF

 

Slovenská jazdecká federácia sa stala členom Európskej jazdeckej federácie na jej ustanovujúcej schôdzi, ktorá sa konala 18.2.2010 vo Warendorfe za účasti 27 zakladajúcich krajín.