Biomechanika jazdeckého sedu

Jazdci sú schopní veľmi podstatne ovplyvniť činnosť svalov koňa ak sedia korektne za kohútikom. Sedlo by malo byť umiestnené tak aby neprekážalo činnosti lopatiek a podbrušník by nemal pôsobiť ako zverák alebo iritovať prsné svaly. Rušivo pôsobiace sedlo bude obmedzovať pohyb hrudných končatín. Prílišné dotiahnutie môže koňa "priškrtiť". Iritácia prsných svalov môže spôsobiť klopenie uší a pohadzovanie hlavou, obvyklé príznaky prílišného pritiahnutia. Kôň môže jazdca pri hrubom zaobchádzaní a náhlom doťahovaní dokonca pohrýzť.

Dôkazom dráždenia kaudálnych hlbokých prsných svalov (bledo modré svaly v oblasti jazdcovho členku) je žliabok viditeľný zo strany. Kone s dobre vyvinutými prsnými svalmi budú mať žliabok, ktorý prebieha z hrudníka dozadu smerom k bruchu. Jemné prehmatanie týchto svalov by nemalo odhaliť žiadne zatvrdliny alebo šľachovité útvary (spazmy, kŕčovité stuhnutia) alebo dokonca poškodenia v svalových obaloch). Dobre vyvinuté svaly cítime ako veľmi tuhú a pružnú želatínu.

Obrázky otvoríte kliknutím na bielu plochu. Naspäť na článok sa dostanete krokom späť.

; ; ;

 

Tento obrázok ukazuje jazdcov sed a nohy dávajúce pomôcky konkrétnym skupinám svalov pri základných chodoch a prechodoch.

Noha na konkávnej alebo vnútornej strane ohnutia je obyčajne umiestnená asi o desať centimetrov vpredu oproti vonkajšej nohe.

Jazdcova panva spočíva na "lats" (latissimus dorsi) s holeňami v kontakte s hrudnou časťou serratus (pílovitý sv.). Sval nad pílovitým svalom s vláknami prebiehajúcimi tým istým smerom je splenius. Päta môže kontaktovať oblasť hlbokých prsných svalov za lakťom. Vôdzky sú držané v smere svalových vlákien m. serratus.

                                                                                                Farebné bloky textu popisujú farebné štruktúry na obrázkoch.

 

M. serratus, uložený medzi hrudným košom a lopatkou, má niekoľko segmentov, ktoré majú vlnivé kontrakcie a tieto sa pohybujú buď v smere hodinových ručičiek alebo naopak od hrudníkvých končatín. Toto je príklad krútiaceho momentu. Animation of this muscle in canter is HERE.

Spojenia jazdcovej holene s jazykom a čeľusťou sú zobrazené svetlo modrou. Tieto svaly sa prekrývajú s kaudálnymi hlbokými prsnými svalmi v mieste jazdcovej päty. Všimnite si presné umiestnenie Jazilkového aparátu. M. serratus je tu tiež zobrazený.

Kontrahovaný ľavý m. lat. dosi upnutý na ramennú kosť dokončil ťahanie ramena dozadu, s pomocou hlbokých zadných hrudných svalov a hrudnej časti m. serratus. Farba ukazuje kontrahované svaly.

Relaxovaný mediálny gluteálny sval (fascia spájajúca lats. a gluts nie je zobrazená). Pohľad na dolnom obrázku ukazuje pracujúce svaly z nadhľadu. Farba indikuje relaxované svaly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparát jazylky je kritickou časťou tela koňa z hľadiska reagovania jazyka a sánky. Je tvarovaný ako hojdačka alebo "ústie v ústí " a má hrotnatý výbežok smerujúci dopredu, ktorý je zanorený v báze jazyka. Prechádza ním priedušnica a štítna žľaza spočíva na páre výbežkov v jeho zadnej časti.

 

Hore: Pohľad z hora na diagonálne páry končatín a niektoré významné angažujúce sa svaly (kôň je v tej istej fáze klusu ako na bočnom pohľade). Čierne kruhy indikujú sed jazdca.

 

 

Lebka zobrazená z hora sa pohybuje mierne vľavo horizontálne (postavenie k ruke).Vyžaduje to dokonale uvoľneného koňa aby sa pohol iba tento kĺb. Stupeň postavenia hlavy a krčných stavcov je výsledkom balancujúcej končatiny, sedu a pomôcok rukou.

Čierne kruhy ukazujú umiestnenie jazdcovho zadku, ktorým može jazdec cítiť striedanie kontrakcie (ružová) a relaxácie (bledo ružová) týchto svalov pri každom kroku. Sedí sa najmä na lats, ale fascia pripája tieto svaly ku gluts čo umožňuje, že ich kontrakcie a uvoľnenia sa dajú vycítiť

Po došliapnutí končatiny sa svaly, ktoré majú na starosti jej spätný pohyb začínajú kontrahovať, ťahgajúc koňa dopredu. Na obrázku vidíme svaly v momente vznosu, kde podopierajúce končatiny práve dokončili činnosť a vykračujúci diagonálny pár (svetlo ružová) je pred došliapnutím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väzy

 

Končatiny a panva

 

Hrudný kôš

 

Spojenia od lýtok jazda po jazyk a čeľusť prostredníctvom jazylky

 

Klonené (v predu) a brušný priamy (brucho)