Štúdium chovu koní a jazdectva na Strednej odbornej  škole

v Ivanke pri Dunaji

 

V školskom roku 2010/2011 otvárame študijné a učebné odbory s biologickou orientáciou:

-          Agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

V špecializácii na chov koní a jazdectvo si môžu absolventi základných škôl vybrať štvorročný maturitný odbor alebo trojročný učebný odbor s možnosťou získania maturitného vysvedčenia na nadstavbovom štúdiu. V tomto zameraní otvárame aj dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium.

Učebný plán je orientovaný na chov koní, výcvik koní a jazdcov, hipoterapiu, na agroturistiku, ekonomiku a prevádzkovanie chovateľských a jazdeckých zariadení.

V priebehu štúdia môžu študenti zložiť skúšku základného výcviku jazdca a získať osvedčenie učiteľa jazdy na koni a osvedčenie na výcvik koňa pre hipoterapiu.

 

                                              www.spojsivanka.sk